HAKKIMIZDA
ENGLISH

Ben bir ‘aceb ile geldüm kimse hâlüm bilmez benüm
Ben söylerem ben dinlerem kimse dilüm bilmez benüm

Yunus Emre

 

Öykümüz:

Merhaba,

Çok ilginç bir öykümüz yok aslında. Birçok proje gibi bu proje de “İşimizi nasıl daha iyi yaparız?” fikrinden doğdu ve T.C. Başbakanlık Yurt  Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın destekleriyle de ete ve kemiğe büründü.

 

Amacımız:

Bu proje ile “3 dakikada Türkçe” öğretmeyi değil, öğrenicilerdeki öğrenmeye yönelik, varsa, olumsuz yargıları yıkmayı ve onları daha çok motive etmeyi hedefliyoruz.  Amacımız onlara “Bakın, bu arkadaşınız sizden biri. Çalıştı ve başardı. Siz neden başaramayasınız ki ?” demek.

Nitekim projedeki videoların nerdeyse tamamında Türkçe öğrenme macerasını yaşamış kişilerle çalışarak bu motivasyonu ortaya koymaya çalıştık.

 

Yolculuğun en önemli kısmı: Yol arkadaşları

2015 yılında basit videolar çekerek başlayan maceramız zamanla büyüdü ve nihayet 2017 yılında da karşılıklı etkileşime dayanan buradaki -e öğrenme platformuna dönüşmüş oldu.

“3 Dakikada Türkçe” Bir çırpıda söylediğimiz bu ürün için kimin ne kadar çalıştığını merak ediyor musunuz? Toplamda 5400 saati aşkın bir çalışmanın ve emeğin ürünü olan bu projenin arkasında sayısı 34’ü bulan bir ekibin olduğunu, bu ekibin iki yılı aşkın sürede gece ve gündüz demeden çalıştığını söylesek...

 

Peki yorulduk mu?

Herbir arkadaşımız, nalından kıvılcım çıkarana dek, tozu dumana katıp soluk soluğa koşan atlar misali, yoruldukça daha çok koştu.    

 

Çalışma nereye doğru gidecek? 

1952 yılında Everest’in zirvesine ulaşmayı denemiş fakat başaramamış ve bunun üzerine “Arkadaşlar, beni mağlup ettiği için Everest büyük ama onun büyüklüğü hiç değişmiyor; benim azmim ve inancım ise her geçen gün büyüyor!” diyen Edmund Hillary’nin serüveni bir yıl sonra Everest’in zirvesinde sona erer.

Biz ise bin bir zorlukla çıktığımız her tepenin ardında yeni bir “Everest” aramanın hülyasını görüyoruz.

 

 Dr. Bekir İnce

“3 Dakikada Türkçe” Projesi Ekibi Adına

Doç. Dr. Bekir İNCE

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede, Hasan Ali Yücel Eğitim Eğitim Fakültesinde Tamamladı. MEB aracılığıyla gittiği Paris'te beş yıl boyunca iki dilli Türk çocuklarına ve yabancılara Türkçe öğretti. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Türkçe Eğitimi bölümünde göreve başladı. 2017 yılında doçent oldu. Halen Sakarya Üniversitesi TÖMER'de yönetim kurulu üyesidir.

Öğr. Gör. Erdal ÖZCAN

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesinde tamamladı. Doktorasına İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde devam etmektedir. 2001 yılından bu yana Sakarya Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalında görev yapmakta ve 2012 yılından bu yana da Sakarya Üniversitesi TÖMER’de müdür yardımcılığını sürdürmektedir.

Okt. Veli GÖK

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nden 2015 yılında mezun oldu. Öğrenciliği esnasında 2 yıl boyunca Türkçe Eğitimi Bölümü’nde ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde asistanlık yaptı. 2015 yılında Sakarya Üniversitesi TÖMER’de başladığı Okutmanlık görevini halen devam ettirmektedir. Projenin etkinlik hazırlama kısmında aktif olarak görev yapmıştır.

Arş. Gör. Murat TOPAL

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünden 2011 yılında mezun oldu. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde 2013 yılında tamamladı. 2013 yılından beri aynı anabilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Halen SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yük. Elek. Hab. Müh. Sercan USTA

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesinden 2013 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde tamamladı. Mezun olduktan sonra iş hayatına Netaş Telekomünikasyon’da AR-GE mühendisi olarak başladı, halen Turkcell’de merkezi planlama ve yatırım mühendisi olarak devam etmektedir.

Öğr. Ast. Yücel ŞAHİN

2015 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünü kazandı.Projede videoların interaktif şekilde kurgusunda görev almıştır.Halen Sakarya Üniversitesinde okumakta ve bölümün öğrenci asistanlığını yapmaktadır.

TÜRKÇE

I came to a strange city, no one understand how I feel
I listen to what I speak, no one understand my language...

Yunus Emre

 

Our story:

Hi,

In fact, we do not have a very interesting story. Like many projects, this project has emerged from the idea of "How do we do our job better?" and was supported by Presidency of Turks Abroad and Related Communities of the Republic of Turkey.

 

Our aim:

We aim not to teach "Turkish in 3 Minutes" but to break down the prejudices of learners towards learning and motivate them further.  Our aim is to make them say that "Look, this friend is one of you. He worked and achieved it. Why can't you? ".

As a matter of fact, we tried to present this motivation by working with people who have experienced the journey of learning Turkish in almost all the videos in the project.

 

The most important part of the journey: Fellow travellers

Our adventure, which began by taking simple videos in 2015, grew over time, and finally, in 2017 it turned into a learning platform based on mutual interaction here.

"Turkish in 3 Minutes" Are you curious about who worked for this product we said in two shakes? What if we said that there is a team of 34 behind this project, which is a product of over 5400 hours of hard work and endeavour and that team has kept its shoulder to the wheel for over two years.

 

Are we exhausted?

Every one of us, like horses, galloping by rising the clouds of dust until sparkling their shoes, has run more and more as we get tired.    

 

Where does the work lead to? 

The story of Edmund Hillary ends on the top of the Everest in a year later, who says " Guys! Everest is big for it defeats me but its size does not change, but my determination and faith grows every passing day!"  after failing to reach the summit of Everest in 1952.

We see the dream of looking for a new "Everest" behind every single hill we went through with a thousand difficulties.

 

 Dr. Bekir İnce

On behalf of the "Turkish in 3 Minutes" Project Team

Assoc. Prof. Dr. Bekir İNCE

He graduated from the Faculty of Letters of Istanbul University in 1999. He completed his master and Ph.D. education in the Hasan Ali Yücel Faculty of Education at the same university. He taught Turkish to bilingual Turkish children and foreigners for five years in Paris where he went through Ministry of Education. He took office in the Department of Turkish Education at Sakarya University in 2012. He became an associate professor in 2017. He is currently a board member at Sakarya University TÖMER.

Instructor Erdal ÖZCAN

He graduated from Faculty of Education of Sakarya University in 2001. He completed his master's degree at Sakarya University. He currently continuous his Ph.D. in Institute of Education Science of Istanbul University. Since 2001, he has been working at the Department of Turkish Language Teaching in Sakarya University and he has been serving as the assistant director in Sakarya University TÖMER since 2012.

Lecturer Veli GÖK

He graduated from the Department of Turkish Language Teaching of Faculty of Education in Sakarya University in 2015. During his studentship, he has worked as an assistant student in the department of Turkish Language Teaching and Institute of Education Science for two years. He has been working as a lecturer in Sakarya University TÖMER that he started in 2015. He actively worked in the activity preparation and organization of the project.

Res Asst. Murat TOPAL

He graduated from Department of Computer and Instructional Technology Education of Dokuz Eylül University in 2011. In 2012, he started to work as a research assistant in Institute of Educational Sciences at Sakarya University. He completed his master's degree in the Department of Computer and Instructional Technology Education of Institute of Educational Sciences in Sakarya University in 2013. Since 2013 he has been continuing his Ph.D. in the same department. He is still working as a research assistant at the Institute of Educational Sciences in Sakarya University.

Elec. Comm. Eng. Sercan USTA

Graduated from Yıldız Technical University Electric-Electronic Faculty in 2013. As a master he graduated from Boğaziçi University Management Information Systems. After that he started working in Netaş Telecommunication as an R&D Engineer. He is still working in Turkcell as a central planning and investment Engineer.

Öğr. Ast. Yücel ŞAHİN

2015 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünü kazandı.Projede videoların interaktif şekilde kurgusunda görev almıştır.Halen Sakarya Üniversitesinde okumakta ve bölümün öğrenci asistanlığını yapmaktadır.